Space-small Flower-small Lion-small Elephant-small

Kvaliteta

Kvaliteta nam je na prvom mjestu i naš je isključivi imperativ. Sve faze realizacije naših usluga i izvođenja radova kontinuirano nadziremo kako bismo osigurali njihovu vrhunsku kvalitetu. Certifikat ISO 9001:2008 dokazuje da je naš sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima norme i da je usklađen s propisima, a posjedujemo i Licencu Ministarstva kulture, te Licencu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao i Certifikat ISO 14001:2004 koji predstavlja sustav upravljanja okolišem.